مردم و جوانان شورشی خشمگین امروز جمعه ۲۷آبان نمادها و نهادهای حکومتی را به آتش کشیدند. از جمله کوکتل‌باران بنرهای منحوس خامنه‌ای در برازجان، دفتر نماینده خامنه‌ای در تویسرکان، حمله به پایگاه بسیج در خاش، آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در شیراز، به آتش کشیدن خانه مزدوران و جاشها در بوکان و به آتش کشیدن و تسخیر پایگاه بسیج توسط مردم و به‌خصوص زنان مهاباد.
همچنین شب گذشته در هرمزگان جوانان دلیر دفتر عضو مجلس ارتجاع را در هنگویه با کوکتل درهم کوبیدند. در کرمانشاه جوانان دلیر یکی از پایگاه‌های بسیج ضدمردمی را درهم کوبیدند، در رشت مردم شورشی دفتر عضو مجلس ارتجاع جبار کوچکی‌نژاد را به آتش کشیدند و در قم جوانان دلیر حوزه جهل و جنایت قم را با کوکتل درهم کوبیدند.
 
برازجان - کوکتل باران تصاویر منحوس خامنه‌ای توسط جوانان دلیر - ۲۷آبان
 
تویسرکان - جوانان دلیر دفتر نماینده خامنه‌ای در تویسرکان را با کوکتل درهم کوبیدند
 
مهاباد - مردم دلیر مهاباد خودروی یک مزدور محلی خامنه‌ای را به آتش کشیدند-۲۷آبان
 
مهاباد - پایگاه بسیج انصار (وابسته به سپاه) توسط مردم به آتش کشیده شد - ۲۷آبان
 
شیراز - جوانان دلیر یکی از پایگاه‌های بسیج ضدمردمی را به آتش کشیدند - ۲۷آبان
 
خاش - حمله جوانان دلیر بلوچ به پایگاه بسیج ضدمردمی - ۲۷آبان
 
هرمزگان - جوانان دلیر دفتر عضو مجلس ارتجاع را در هنگویه با کوکتل درهم کوبیدند - ۲۶آبان
 
کرمانشاه - جوانان دلیر یکی از پایگاه‌های بسیج ضدمردمی را درهم کوبیدند - ۲۶آبان
 
رشت - به آتش کشیدن دفتر عضو مجلس ارتجاع جبار کوچکی‌نژاد توسط جوانان دلیر- ۲۶آبان
 
قم - جوانان دلیر حوزه جهل و جنایت قم را با کوکتل درهم کوبیدند - ۲۶آبان