اسفند 12, 1401

داستان فقط یک روز از هفت سال که هفتاد سال – اکرم…

in گزیده ها

by Super User

ظهر روز ۱۵خرداد ۱۳۴۲ سفره را پهن کرده و منتظر آقاجانم بودیم که بیاید. اما…
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت یازدهم شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی!…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت یازدهم شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی!https://www.youtube.com/watch?v=qyfFK8DFH6c
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری ملی قسمت دهمhttps://www.youtube.com/watch?v=PAc81QqQYjY
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت نهم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت نهم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی دنده و ترمزhttps://www.youtube.com/watch?v=8mqLGppVd08
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت هشتم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت هشتم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی دنده و ترمزhttps://www.youtube.com/watch?v=Pb6uZO0qMv4
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت هفتم علائق مشترک شاه و شیخ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت هفتم علائق مشترک شاه و شیخhttps://www.youtube.com/watch?v=vj82v3ApQI4
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت ششم علل اصلاحات ارضی محمد رضا شاه -…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت ششم علل اصلاحات ارضی محمد رضا شاهhttps://www.youtube.com/watch?v=rlVrag4poiA
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت پنجم اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت پنجم اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره بینhttps://www.youtube.com/watch?v=BVHy9E1a6yM
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت چهارم استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت چهارم استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از زبان خودشhttps://www.youtube.com/watch?v=a6pVQjKaGxc
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت سوم دگردیسی محمد رضا شاه درپیچ و خم…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت سوم دگردیسی محمد رضا شاه درپیچ و خم روزگارhttps://www.youtube.com/watch?v=BWvtPW6AIic

دیکتاتوری ولایت فقیه در بحرانی ترین روزهای حیات چهل ساله خود
تغییر ساختار اقتصادی با خلع ید از مردم ایران ـ ۱۸اسفند۹۹
دیکتاتوری ولایت فقیه برای فرار از این خفگی اقتصادی از سال ۹۸ یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه بندی رژیم ایجاد کرد. 
دوازده قسمت از برنامه خلع ید از مردم ایران یا تغییر ساختار اقتصادی را دیدیم
و محورهای تغییر ساختار بودجه را یک به یک مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت می خواهیم نگاهی کوتاه و سریع به آنچه که گفته شد بیاندازیم. 
دیکتاتوری ولایت فقیه در حالی سال ۹۹ را به پایان برد
که در بحرانی ترین روزهای حیات چهل ساله خود قرار دارد: 
خفگی اقتصادی ، انزوای جهانی و منطقه ای ، همراه با انزجار اجتماعی، همه با هم یک بحران انقلابی در ایران بوجود آوردند. 
خامنه ای تلاش کرد دو سال گذشته تا انتخابات آمریکا را کج دار مریز طی کند تا پس از آن تصمیم بگیرد که آیا، 
با آمریکا مذاکره کند یا راه دیگر برای گریز از ورشکستگی کامل اقتصادی و پیامدهای اجتماعی اش پیدا کند. 
راه کار خامنه ای برای جلوگیری از ورشکستگی
خامنه ای برای فرار از این خفگی اقتصادی از سال ۹۸ یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه بندی رژیم ایجاد کرد که چنین محتوایی داشت. 
افزایش مالیات ها و قیمت ها ، کاهش دستمزدها، بیمه و خدمات اجتماعی ، چاپ بی رویه پول بدون پشتوانه، 
و باز کردن بی در و پیکر گمرکات به روی کالای خارجی . 
این باصطلاح اصلاحات ادامه همان مسیری بود که خامنه ای از ده هفتاد شروع کرده بود که میخواست از یک طرف، 
نظام مادون سرمایه داری آخوندها را به سرمایه داری جهانی پیوند بزند تا بیمه بقای دیکتاتوریش باشد. 
از طرف دیگر بتواند به پشتوانه حمایت سیاسی خارجی با اعمال سرکوب گسترده اجتماعی و حذف آلترناتیوش، 
جامعه را از هرگونه تغییری ناامید کند. 
حالا سئوال این است که امروز که نتیجه انتخابات در آمریکا مشخص شده آیا خامنه ای به آرزوهایش دست پیدا می کند؟ .....     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
شهریور 29, 1399

#مریم_رجوی - جنبش دادخواهی - از قسمت اول تا قسمت ششم -…

in جنبش دادخواهی

by Super User

جنبش دادخواهی- قسمت اول جنبش دادخواهی- قسمت دوم جنبش دادخواهی- قسمت سوم جنبش دادخواهی- قسمت…
ارديبهشت 16, 1399

تیراژه

in تیراژه

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=pJEj85nF5d0
مرداد 01, 1400

همایش جهانی ۲۱ تیر؛ جنبش دادخواهی، دستور روز ایران

in جنبش دادخواهی

by Super User

جنبش دادخواهی آن فوج عدالت‌طلبی است که تا سپیده‌گاه آرامش دادخواهان، بر گرد ایران می‌گردد.…