کانون‌های‌ شورشی
 تهران-انفجار در شهرداری چپاولگر ناحیه ۳ منطقه ۱۶ در پاسخ به شلیک  پاسداران خامنه ای و قتل یک کولبر زحمتکش کرد در مرز بانه در ۸ خرداد
 
شلیک  پاسداران خامنه ای و قتل یک کولبر کرد در مرز بانه
۸ خرداد ۱۴۰۳

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید