به آتش کشیدن و پاره کردن تصاویر جلاد۶۷ در ۲۲عملیات در تهران، مشهد، کرج، اصفهان، قزوین، زاهدان، خرم‌آباد، سبزوار، نیشابور، بوکان، شوشتر، اهواز، اراک، لاهیجان و بابلسر در پاسخ به سرکوب و دستگیری و تهدید هموطنانی که در نقاط مختلف میهن از هلاکت رئیس‌جمهور جلاد و وزیرخارجه و امام جمعه و استاندار، در سراسر میهن اشغال شده به شادمانی پرداختند
تهران-به آتش کشیدن بنر رئیسی بر روی پل بزرگراه کردستان و در برابر حوزه‌های بسیج سپاه پاسداران
مشهد-به آتش کشیدن بنر رئیسی و همراهان
اصفهان –به آتش کشیدن بنر با تصاویر منحوس خامنه‌ای و رئیسی
کرج و قزوین-به آتش کشیدن بنر جلاد ۶۷
زاهدان، خرم‌آباد و شوشتر-به آتش کشیدن بنر جلاد و همراهان
نیشابور، سبزوار، بوکان و شوشتر- به آتش کشیدن بنر رئیسی
پاره کردن بنرهای رئیسی در تهران، مشهد، اهواز، اراک، لاهیجان، سبزوار و بابلسر
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید