نیویورک - تظاهرات ایرانیان آزاده در برابر سازمان ملل در اعتراض به برنامه‌ریزی برای احترام به رئیسی جلاد ۶۷ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی ملل متحد - ۱۰خرداد
یکی از تظاهرکنندگان: درود می‌فرستم به تمامی مردم قهرمان ایران و به کسانی که برای آزادی و تغییر رژیم مبارزه می‌کنند. ما امروز تعدادی از هموطنانمان از تمامی ایالت‌های آمریکا جمع شدیم جلوی مقر سازمان ملل برای اعتراض به برگزاری مراسمی که سازمان ملل برای هلاکت رئیسی برگزار می‌کند.
این مایه تاسف است که سازمان ملل بجای اینکه حامی مردم دنیا باشد حامی رژیم‌های جلاد و خونخوار و جنایتکار است. به امید آزادی مردم ایران.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید