روز دوشنبه ۷خرداد ۱۴۰۳ فراخوان ۵۵۳تن از قانونگذاران انگلستان شامل اکثریت مجلس عوام و ۳۲۹تن از اعضای مجلس اعیان منتشر شد. آنها در یک طرح مشترک از طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کرده و به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن مبارزه کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران فراخواندند.
اکثریت مجلس عوام شامل ۲۲۴ نماینده و ۳۲۹ لرد و بارونس از مجلس اعیان اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان رژیم در اشرف۳ در آلبانی را قویا محکوم کرده و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تاکید کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: 
🙏لطفا به اشتراک بگذارید